Limon Pos

Kullanım Klavuzu

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...


Kategori Ekleme

" Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Kategori Oluştur "

  İsim -> Kategori ismini belirleyin.

  Genel:   Doldurulması Zorunlu Alan Değil!

  • Ön İzleme -> Kategori resmini, Web tarayıcınızın görseller sekmesinde bulunan resim adresini kopyalayarak veya cihazınızda bulunan resimi ekleyerek tamamlayınız.
  • Pos'ta Görüntüle -> Kategorinizin Satış ekranında görüntülenme durumunu düzenleyin. ("Evet" seçeneği görüntüleneceği anlamına gelir.)
  • Alt -> Yeni oluşturulan kategorinizi, önceden oluşturulan kategorilerden birinin alt kategorisi yapın.

Ürün Ekleme

" Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Ürün Oluştur "

  İsim -> Ürün ismini belirleyin.

  Kimlik:

   Kategori Seçiniz -> Oluşturacağınız ürünün hangi kategoriye ait olacağını belirleyin.
   Barkod Türü -> Barkodlu satış yapıyorsanız, barkod okuyucunuzun türüne göre seçim yapınız.
   Satış Ekranında Göster -> Eklenen ürünün Satış ekranında görünümünü belirleyin. ("Evet" ürününüzün gözükmesini sağlar.)

  Birimler:

   Birim Grubu -> Ürününüzün Kg,litre veya adet olarak birim türünü belirleyin.
   Satış Birimi -> + ile yeni bir fiyat belirleme sayfasını aktifleştirin.
   Satış Fiyatı -> Ürünün güncel satış fiyatını girin.
   Toptan Satış Fiyatı -> Ürünün ikinci satış fiyatını girin.
   Stok Uyarısı -> Stok takibi yapmak istiyorsanız "Evet"i seçin.
   Düşük Miktar -> Stok takibi yapılan ürün belirlenen miktara gediğinde sizi uyarsın.
   Önizleme URL'si -> Ürün resmini, Web tarayıcınızın görseller sekmesinde bulunan resim adresini kopyalayarak veya cihazınızda bulunan resimi ekleyerek tamamlayınız.

Hızlı Fiyat Değiştirme

" Gösterge paneli -> Hızlı Fiyat Güncelle "

  Değişmek istediğiniz ürünü aratın veya tüm ürünler kısmından bulun. Güncel fiyatı girin. En alt kısımda bulunan kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.


Ürün Ekleme

" Gösterge paneli -> Hızlı Fiyat Güncelle "

  Hızlı Fiyat Güncelleme kısmından yaptığınız değişiklikler otomatik olarak Qr menüden değişecektir.


Stok Ekleme

" Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Stok Ayarı "

 • Arama Çubuğu -> Stok ayarını yapmak istediğiniz ürünün ismini girin.

    Birimi adet olarak seçin

 • Operasyon -> Ürününüzün Stok ayarını ne şekilde değişmek istediğinizi seçin. Örneğin "Operasyon -> Ekle " belirlediğiniz miktar sonucu, ürününüze stok eklenecektir.

  Birim Grupları Oşturma

  Birim Grubu oluşturmadan Birim Oluşturmayınız!

  " Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Birim Grupları Oluştur "

  İsim -> Birim Grup ismini belirleyin.

   Birim Oşturma

   " Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Birim Oluştur "

   İsim -> Birim ismini belirleyin.
    Tanımlayıcı -> Oluşturulan Birimin İsmi ile aynı olmalıdır.
    Değer -> Değeri 1 olarak girin.
    Grup -> Oluşturulan birim grubu ismini seçin. Bu seçim ürününüzün giriş birimini etkiler. Örneğin KG üzerinden satış yapıyorsanız, lütfen birim grubu oluştururken KG olarak giriniz.
    Ana Ünite -> Yeni oluşturulan biriminiz, her oluşturulan yeni ürününüzde otomatik olarak seçilmesini istiyorusanız "Evet" i seçin.

Etiket Yazdırma


Değiştirici Grubu Oluşturma

" Gösterge paneli -> Restoran -> Değiştirici Grubu Oluştur "

Örneğin Türk kahvesi şekerli, orta ve sade olarak 3 e ayrılır. Değiştirici grup oluşturmanız, fişten çıkacak olan türk kahvesinin garson seçimine göre belirlenmesini sağlar. Grup oluşturmanın önemi. Grup oluşturmak hamburger gibi içerisinde müşteri seçimine göre değişiklilik gösteren ürünlerinlerin müşteri isteğine göre ayarlanmasıdır. Soslu ve sossuz dürüm olarak dürümü iki seçime ayrılan ürünlerinizde kullanınız.

İsim -> Değiştirici Grup ismini belirleyin."Özellikler" yazmanız önerilir.

Genel :

  Zorla -> Eğer "Evet" i seçerseniz bu varyasyon seçimini zorunlu kılar. Örneğin Türk kahvesi şekerli, orta veya sade olarak seçilmek zorundadır.
  Sayılabilir -> Ürün stok takibi yapıyorsanız Eveti seçin.
  Çoklu Seçim -> Örneğin Türk kahvesi seçim kısmında şekerli, orta veya sade tek seçim olarak işaretlenmesi zorunlu olduğundan bunu Evet olarak seçin. Örneğin dürüm için açmış olduğunuz varyasyonda turşu, sos ve marul olmamasını istiyorsa müşteri çoklu seçimi Hayır olarak seçmelisiniz. Bu ayar çoklu seçimler için önemlidir.

  Değiştirici ürün Oşturma

  " Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Ürün Oluştur "

İsim -> Ürününüzün özelliğine göre isim belirleyin.Örneğin "Sossuz".

Kimlik :

  Kategori seçiniz -> Herhangi bir kategoriyi seçin. Bu seçiminiz etkilenmez.
  Satış Ekranında Göster -> "Hayır" olarak seçiniz.
  Stok Yönetimi Etkin -> "Hayır" olarak seçiniz.

Birimler :

  + -> Yeni bir birim fiyatı oluşturun.
  Satış Fiyatı -> Sosslu ve sossuz fiyatları aynı ise ürün fiyatını 0 "sıfır" olarak girin.
  Toptan satış fiyatı -> Satış Fiyatı ile aynı olmalıdır.
  Stok Uyarısı -> "Hayır" olarak seçin.

Restoran :

  Gruba Bağlı -> Oluşturduğunuz varyasyonu seçiniz. Bu seçim ile oluşturduğunuz yeni ürün önceden oluşturulan gruba bağlanmış olacaktır.

  Oluşturulan Değişkeni Ürüne Atama

  " Gösterge paneli -> Ürün Yönetimi -> Ürünler veya Ürün Oluştur "

Yeni Oluşturulan Ürüne Atama

 • Yeni Ürün Oluşturma klavuzu ile ürün oluşturun.
 • Restoran bölümüne gidin.
 • Değiştirici Grupları bölümünden daha önceden ayarlanan değiştirici grubu seçin.
 • Önceden Oluşturulmuş Olan Ürüne Atama

 • Ürünlere gidin.
 • Atamak istediğiniz ürünü seçin.
 • " (...)Seçenekler " -> " Düzenle " gidin.
 • Restoranı seçin.
 • Değiştirici Grupları bölümünden daha önceden oluşturulan değiştirici grubunu seçin.
 • Kaydedin.

 • Restoran İşlemleri

  Masa Alanı Oluşturma

  Bu işlem için ilk olarak Alan oluşturulmalıdır.

   " Gösterge paneli -> Restoran -> Alan Oluştur "

  Alan oluşturma, işletmenizi bölümlere ayırmanıza yarar. Örneğin "ALT KAT & ÜST KAT" olarak.

  İsim -> Alan adını girin. "Örneğin Alt Kat"

   Masa Ekleme

   " Gösterge paneli -> Restoran -> Masa Ekleme "

  İsim -> Masa numaranızı girin. Örneğin "Masa-01"

  Genel :

   Durum -> Masanızın durumunu belirleyin. "Boş" seçmek masanızı aktifleştirir.
   Birden Çok İstemci -> Kuver sayısını etkiler. Koltuk sayısı seçimlerini önemsiyorsanız "Evet" i seçin.
   Kullanılabilirlik -> Bu işlem masa eklerken dolu olup olmadığını belirler. İşlem bitiminde değiştirilebilir. Boş olarak seçin.
   Koltuklar -> Birden Çok İstemci yi Evet olarak ayarladıysanız koltuk sayınızı girin. Eğer Hayır olarak ayarlandıysa 1 girin.
   Alan -> Önceden oluşturulmuş masa alanını seçin. Örneğin masanız üst katta ise "Üst kat" olarak seçin.

  Masaya Sipariş Girme

   " Gösterge paneli -> Satış -> Masa "

 • Sipariş girmek istediğiniz masayı seçin.
 • "Adisyon Oluştur" u seçin.
 • Müşteri isteğine göre ürünleri girin.
 • "Gönder" siparişinizi mutfak ekranına veya yazıcıya gönderme işlemini başlatır.

 • Masa Taşıma

   " Gösterge paneli -> Satış -> Masa "

 • Taşımak istediğiniz masayı seçin.
 • Masada sipariş ekranının açık olamsı gerekmektedir. Eğer girilen ürün gözükmüyorsa Yenile" tıklayınız.
 • "Seçenekler" i seçin. -> Taşı
 • Taşımak istediğiniz masa numarasını girin.Çıkan sonuca tıkladığınızda masanız taşınmış olacaktır.


 • Mutfak Ekranı

   Mutfak Ekleme

   " Gösterge paneli -> Restoran -> Mutfaklar "

 • "+" ya tıklayıp Mutfak oluşturmaya başlayalım.
 • İsim -> Mutfak ismini girin.Örneğin "Alt Kat Mutfak"

   Genel :

    Durum -> "Etkinleştirilmiş" olarak seçiniz.
    Desteklenen Kategori -> Örneğin bar ve mutfağınız varsa bar için açılan kategoriyi seçiniz. Bu seçim bar ürünleri girildiğinde bar yazıcısından veya ekranından görüntülenmesine yarar.
    Yazıcılar -> Barda veya mutfakta duran yazıcıyı tanımlayınız.Ekran kullanıyorsanız seçim yapmayınız.
    

    Mutfak Ekranı

    Mutfağınızda ekran kullanıyorsanız bu işlemleri yapınız.

    " Gösterge paneli -> Restoran -> Mutfak Ekranı "

   • Daha önceden girilen mutfağı seçin.
   • Mutfak seçimi yaptıktan sonra çıkan panelde aşçınız başlayacağı ürüne tıklamalı.
   • Başla -> Hazır

  Kasa İşlemleri

  Ödeme Alma

   " Gösterge paneli -> Satış -> Masa -> Ödeme Alınacak Masa "

  • Öde
   Nakit -> Müşteri ödemenin tamamını nakit olarak ödediyse, tam ödeme diyerek masayı kapatınız.
   Kart -> Müşteri ödemenin tamamını kart ile ödediyse, tam ödeme diyerek masayı kapatınız.

  Parçalı Ödeme Alma

   " Gösterge paneli -> Satış -> Masa -> Ödeme Alınacak Masa "

  200₺ lik hesabın 98₺ si nakit, 102₺ si kart olarak ödeme yapalım.

   Nakit -> 98₺ giriyoruz, "Enter" a basalım. Ödendi kısmında 98₺ olduğunu göreceksiniz.
   Kart -> Kalan kısım için Kart bölümüne girip tam ödeme diyebiliriz.

  Geri İade

   " Gösterge paneli -> Siparişler -> Sipariş Listesi "

   Yeşil renkte olan ürünler kapatılmış hesapları belirler. Eğer işlem yapmak istediğiniz ürün yeşil renkte değilse, lütfen ödeme alma kontrolü sağlayınız.

  • "(...)Seçenekler" ->
  • Seçenekler e gidin.
  • Geri Ödeme ve İade -> O fişe ait iptal veya iade alınması gereken ürünü seçin ve ürün ekle deyin.
   • Birim fiyatı -> iade edilecek tutarı girin
   • Koşul -> İadenin nedenini belirleyin.
   • Diğer Gözlemler -> İadenin detaylı nedenini belirleyin.
  • Ödeme Sağlayıcı -> İadenin nakit veya kart olduğunu belirleyin.
  • İptal veya iade edilecek tutarı girin. -> Girmek